slovak english germany
logo
x
   Pri tvorbe našich softwarových riešení kladieme dôraz na čo najväčšiu možnú kompatibilitu zo systémami pre ktoré je daná aplikácia priamo určená. Vývoj software je teda vedený v prvom ohľade na požiadavky zákazníka a v tom druhom na jeho kompatibilitu a jednoduchosť a prehľadnosť ovládania. Vytvárame ako jednoduché prechodové mostíky medzi dvoma rôznymi softwarmi, tak aj vlastné softwarové riešenia, web-riešenia a v neposlednom rade aj riešenia určené pre Android platformu.
   V poslednej dobe sa najčastejšie zameriavame na vývoj špecificky zameraných web-aplikácií, pre ktoré vytvárame kompletné aplikačné a administrátorské prostredie (CMS-content managment system). Veľa CMS systémov je pre použitie u klienta príliš zložité a rozsiahle, čo v konečnom dôsledku spomaľuje jeho načítanie. My preto vytvárame CMS systém pomocou pridávania rôznych základných modulov pre každého klienta samostatne, presne podľa jeho požiadaviek, pričom tým vznikne presne tak rozsiahly CMS systém ako si zákazník praje, bez zbytočných nepotrebných modulov. Tým sa zabezpečuje rýchlosť načítania a jednoduchosť práce s daným systémom.